October 2019

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

Service 7pm (Temporarily)

4

 

Prayer Meeting 6pm

5

 

Men's Group Gathering 01pm

6

 

Service 1:30pm (Temporarily)

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

Service 7pm (Temporarily)

11

 

Prayer Meeting 6pm

12

 

Men's Group Gathering 01pm

13

 

Service 1:30pm (Temporarily)

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

Service 7pm (Temporarily)

18

 

Prayer Meeting 6pm

19

 

Men's Group Gathering 01pm

20

 

Service 1:30pm (Temporarily)

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

Service 7pm (Temporarily)

25

 

Prayer Meeting 6pm

26

 

Men's Group Gathering 01pm

27

 

Service 1:30pm (Temporarily)

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

Service 7pm (Temporarily)